Přijímání dětí do mateřské školy

Plánovaný termín zápisu do mateřských škol byl stanoven na 4.a 5.5.2020.Termin zápisu se může  změnit s ohledem  na vývoj epidemiologické  situace.Sledujte webové stránky úřadu i MŠ. Predpokládá se že zápis proběhne bez účasti dětí a účast rodičů bude minimalizována.

Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí ve správním řízení. Rozhodovat bude na základě stanovených kriterií a kapacitních možností školy.Do 30 dnů bude vyvěšen seznam s registračními čísly na vstupních dveří mateřské školy.
Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ

1/Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého poébytu ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34.odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.

2/Dítě k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší tří let věku.

3/Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s místem trvalého pobytu v Praze 3