Zápis do MŠ Libicka na školní rok 2020/21

K zápisu si rodiče připraví vyplněnou přihlášku /ke stažení na webu : mslibicka

-ofocený očkovací průkaz dítěte a čestné prohlášení rodičů k očkování /případně potvrzení od pediatra/
-doklad totožnosti / ofocený OP a doklad o bydlišti na Praze 3/
-rodný list dítěte/ ofocený/
-u.cizinců trvalý pobyt
-podpisy obou rodičů
-v případě podávání žádosti do více mateřských škol prosim uveďte tuto informaci

Přihlášku do MŠ Libická lze podat:

– telefonní kontakt : 725 925 087 pro informace a na termín osobního podání přihlášky k zápisu.
-elektronicky do datové schránky školy /tmdxizw/-e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem/ nelze jen prostý E mail/
-poštou
-osobní podání žádosti/ zákonným zástupcem po předchozí dohodě schůzky s ředitelkou školy /e-mailem mslibicka@mslibicka.cz/
Po obdržení vámi zaslaných dokumentů vám bude na vaši E mailovou adresu posláno registrační čislo pod kterým bude vaše přihláška vedena.

Dokumenty musí být podány od 2.5.2020 do 11.5.2020

Ředitelka školy rozhodne o přijetí či nepřijetí ve správním řízení. Rozhodovat bude na základě stanovených kriterií a kapacitních možností školy.Do 30 dnů bude vyvěšen seznam s registračními čísly na vstupních dveří mateřské školy.

Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ

1/Dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3 podle § 34.odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.
2/Dítě k pravidelné docházce s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti Praha 3, které k 31.8.2020 dovrší tří let věku.
3/Ostatní děti k pravidelné celodenní docházce s místem trvalého pobytu v Praze 3