O nás

Přejeme vám i vašim dětem radost z pobytu v naší mateřské škole a těšíme se na spolupráci s vámi.

Název naší organizace zní: Mateřská škola,Praha 3, Libická 4/2271,příspěvková organizace. Statutárním orgánem MŠ je ředitelka školy Mgr. Jaroslava Tomášová.

Určujícím materiálem je zřizovací listina školy. Zřizovatelem mateřské školy je Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. P,Praha 3

Mateřská škola Libická je sedmitřídní mateřská škola s celodenním provozem. Budova je funkcionalistická stavba z období první republiky. Mateřská škola je v budově od roku 1935.Prostory mateřské školy jsou dispozičně upraveny tak aby vyhovovaly počtu 7 tříd a byly průběžně modernizovány z hlediska technického vybavení.

V lednu 1996 byla mateřská škola zřízena jako příspěvková organizace.

Mateřská škola sídlí v klidném prostředí na okraji Prahy 3, má výhodnou polohu a dostupnost s možností použití hromadné i individuální dopravy. Prostory mateřské školy se nacházejí v samostatné dvoupodlažní budově, která se nachází no rohu ulic Libické a Slezské.

V suterénu školy jsou umístěny šatny a kuchyň. V přízemí budovy je hlavní vstup a dvě třídy s hernou , jídelnou ,toalety a umývárny pro děti a personál, sborovna a šatny pro personál. V prvním patře jsou též dvě třídy, herna, jídelna a toalety a umývárny , kanceláře. V druhém patře školy jsou třídy tři s jídelnou, hernou a toaletami s umývárnou.

Děti se v mateřské škole stravují vždy v jídelně vedle svých tříd na příslušných patrech.