Úhrada školného :

Školné září – prosinec 2018        3200,-Kč / 800,- Kč měsíčně/

Bankovní účet školné: 19-3125170277/0100 Variabilní symbol vám bude přidělen při nástupu do MŠ,v poznámce u bankovního výpisu uvádějte vždy celé jméno dítěte.

Děti , které jsou v ročníku povinného předškolního vzdělávání školné nehradí

 

Úhrada stravného :

 

Stravné

836,-měsíčně / 38,-/1 den/

 

Děti s odkladem školní docházky

858,-měsíčně /39,-/1 den /

 

Bankovní účet stravné :  556 121/0300

Variabilní symbol vám bude přidělen  při nástupu do MŠ /variabilní symbol bude jiný než pro platbu školného/, v poznámce u bankovního výpisu vždy uvádějte celé jméno dítěte .

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2023

 

Upozornění pro rodiče v souvislosti s přijetím či neprijetim ditete do MŠ Libická pro školní rok 2018/19

V souladu par.36 ods.3 zákona č.500/2004 Sb.,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů,vás upozorňuji,že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení,mate možnost se ještě před vydáním rozhodnutím ve věci přijímacího řízení  vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit k podkladem rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladem rozhodnutí bude možné v kanceláři ředitele  školy

14.5.2018 od 9.00 do14.00

Kontaktujte Nás

Libická 4, 130 00  Praha 3

+420 271 736 681

mslibicka@mslibicka.cz

www.mslibicka.cz

© 2016 Mateřská škola Libická, All rights reserved.