Den otevřených dveří je 11.4.2019 od 9.00-11.00

 

Zápis do MŠ je 6.5.a7.5.2019 od 13.00-17.00

O nás

Přejeme vám i vašim dětem radost z pobytu v naší mateřské škole a těšíme se na spolupráci s vámi

 

Název naší organizace zní: Mateřská škola,Praha 3,

Libická 4/2271,příspěvková organizace. Statutárním orgánem MŠ je ředitelka školy Mgr. Jaroslava Tomášová

 

Určujícím materiálem je zřizovací listina školy. Zřizovatelem mateřské školy je Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. P,Praha 3

 

Mateřská škola Libická je sedmitřídní mateřská škola s celodenním provozem. Budova je funkcionalistická stavba z období první republiky. Mateřská škola je v budově od roku 1935.Prostory mateřské školy jsou dispozičně upraveny tak aby vyhovovaly počtu 7 tříd a byly průběžně modernizovány z hlediska technického vybavení.

V lednu 1996 byla mateřská škola zřízena jako příspěvková organizace.

 

Mateřská škola sídlí v klidném prostředí na okraji Prahy 3, má výhodnou polohu a dostupnost s možností použití hromadné i individuální dopravy.

Prostory mateřské školy se nacházejí v samostatné dvoupodlažní budově ,která se nachází no rohu ulic Libické a Slezské. V suterénu školy jsou umístěny šatny a kuchyň. V přízemí budovy je hlavní vstup a dvě třídy s hernou , jídelnou ,toalety a umývárny pro děti a personál, sborovna a šatny pro personál. V prvním patře jsou též dvě třídy, herna, jídelna a toalety a umývárny , kanceláře. V druhém patře školy jsou třídy tři s jídelnou, hernou a toaletami s umývárnou.

Děti se v mateřské škole stravují vždy v jídelně vedle svých tříd na příslušných patrech.

Školní vzdělávací program mateřské školy

Hrajeme si s dětmi

Mateřská skola Libická klade důraz na individualitu dítěte, ohled na jeho osobnost a rodinu. Přijimáme i děti různých národností a zohledňujeme  jejich národní a kulturní zvyklosti.

 

 

Více zde

Přijímání dětí do mateřské školy

Kontaktujte Nás

ředitelka školy

Mgr. Jaroslava Tomášová

Libická 4, 130 00  Praha 3

telefon   +420 271 736 681

telefon   +420 267 311 123

e-mail  mslibicka@mslibicka.cz

www.mslibicka.cz

Kontaktujte Nás

Libická 4, 130 00  Praha 3

+420 271 736 681

mslibicka@mslibicka.cz

www.mslibicka.cz

© 2016 Mateřská škola Libická, All rights reserved.